Novosti

AutoCAD više nije astronomski skup, no što je još novo ?

Kvartalna pretplata te 1, 2 i 3 godine pretplate umjesto trajnih licenci.

Pretplata AutoCAD i AutoCAD LT sada na kratkotrajnoj akciji -25% !!!

Oblici licenci

Svima su poznate trajne licence, bez vremenskog ograničenja. Do nedavno su se svi proizvođači softvera držali tog načina licenciranja, dok su se cijene razlikovale prema primjeni softvera, kompleksnosti te prvenstveno politici proizvođača. Kod CAD licenci Autodesk je bio među prvima koji su omogućili korištenje softvera u vremenski definiranim periodima. Kroz vrijeme prilagodbe, AutoCAD i AutoCAD LT su potpuno prešli u oblik pretplate bez mogućnosti kupnje trajne licence. Sada je moguće kupiti kvartalnu (tromjesečnu) pretplatu koja može pomoći u slučaju da je AutoCAD potreban za jedan projekt. Najčešći oblik među korisnicima je jednogodišnja pretplata, koja pruža mogućnost kontrole troškova na razini godine te relativnu slobodu u izboru CAD alata u slučaju želje za promjenom. Dvogodišnji i trogodišnji najam su isplativije opcije za one korisnike koji vole dugoročno planirati.
Naravno, i dalje na tržištu postoje trajne licence za korisnike koji su naviknuli na taj način ili trajna rješenja smatraju sigurnijima. Na našem tržištu se ističu progeCAD te Nemetschek Allplan, koji su ostali u obliku trajnih licenci.

Financijska strana priče

Kada promatramo najčešće korištenu pretplatu od jedne godine, cijene AutoCAD licenci su povoljnije cca 4 puta od starih trajnih rješenja. Cijena AutoCAD LT – 1 godina je sada cca 3 puta niža od prijašnje trajne licence. Da li se to isplati? Kada uzmemo u obzir situaciju kada smo koristili trajne licence, sjetimo se da bi nam CAD softver zastario nakon 3-4 godine. Dogodi se da suradnici počnu koristiti AutoCAD 2018 a mi smo još na 2010 pa ne možemo otvoriti DWG kako treba. Brzo bi splasnulo i veselje nakon kupnje novog računala s novim Windows, kad naš stari AutoCAD ne podržava nove Windowse… Dakle prema iskustvu, trošak je otprilike isti, umjesto da svake 3-4 godine kupujemo nadogradnju ili pak novu trajnu licencu, sada plaćamo pretplatu. Kada se uzmu u obzir svi troškovi trajnih licenci kroz razdoblje od 3-4 godine (nova trajna licenca ili nadogradnja + nužna pretplata za to razdoblje), troškovi su otprilike isti. Prednost pretplate je što ne morate od jednom iskrcati sumu od cca 40.000 kn za jedno radno mjesto, već se može opremiti računalo s AutoCAD-om za 11.280,00 kn godišnje ili s AutoCAD-om LT za 2.860,00 umjesto prijašnjih 9.300,00 kn.

Cijena AutoCAD-a i AutoCAD LT je sada dodatno snižena za čak 25% !!!

Ostalo je na subjektivnom dojmu, da li koristiti AutoCAD LT 2D godinu dana za 2.860,00 kn ili progeCAD 2D/3D trajno za 2.280,00 kn. Kod 3D rješenja razlika je veća, kod već spomenutog AutoCAD-a imamo i trajni Nemetscek Allplan čije licence cca 27.380 kn.

Što novog donosi AutoCAD pretplata

Svaki korisnik AutoCAD i AutoCAD LT pretplate ima pravo koristiti i tri verzije unatrag. Na primjer, korisnici koji sada kupe AutoCAD pretplatu dobivaju pravo korištenja AutoCAD 2018 te mogućnost korištenja AutoCAD 2017, 2016 te 2015. Ista je priča i s AutoCAD LT.
Pretplatnici također dobivaju sve nove verzije dok im traje pretplata. Ako ste kupili AutoCAD pretplatu godinu dana i u tom razdoblju izađe nova verzija, Vi je možete koristiti.
Manje tvrtke mogu planirati pretplatu prema potrebi posla, ako im CAD softver ne treba cijelo vrijeme. Velike tvrtke mogu više uštedjeti istim načinom planiranja, tako što će kupovati pretplate svojim djelatnicima točno kada im trebaju za posao, umjesto da imaju velike troškove trajnih licenci od kojih se dio kasnije ne koristi.

TREBATE CAD PROGRAM?

Javite nam se za savjet ili ponudu s najpovoljnijim cijenama na tržištu.

pošaljite upit na info@cadglobal.eu