Podrška - korisničke upute

Priručnik za progeCAD na hrvatskom i engleskom

Priručnik za progeCAD Professional na hrvatskom jeziku

Nakon brojnih upita korisnika progeCAD Hrvatska je samostalno napravio priručnik na hrvatskom jeziku za progeCAD Professional. Napravljen je da omogući svim sadašnjim i budućim korisnicima jednostavnije snalaženje i ugodniji rad. Iako se radi o klonu AutoCAD programa za projektiranje, obrađene su najbitnije naredbe i postavke, te usporedba rada AutoCAD i progeCAD programa. U uputstvima za rad u progeCAD-u dan je naglasak na posebnosti i dodatke koje progeCAD ima u odnosu na AutoCAD. Korištenje priručnika za progeCAD je potpuno besplatno. Zabranjeno je objavljivanje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegovog dijela bez pismene dozvole progeCAD Hrvatska.

Priručnik se može besplatno downloadati u PDF formatu na linku ispod.

Priručnik možete koristiti i kao AutoCAD uputstva na hrvatskom

Ukoliko nemate kupljen AutoCAD priručnik na hrvatskom, ovaj možete koristiti i za crtanje u AutoCAD-u jer većina funkcija i naredbi je ista. Iako je rad u progeCAD-u izuzetno sličan radu u AutoCAD-u, ipak postoje neke manje razlike jer progeCAD ima neke dodatne naredbe koje AutoCAD nema. Ako ste navikli na višegodišnji rad u AutoCAD-u nećete imati problema sa prebacivanjem na progeCAD, korisničko sučelje je gotovo identično te nije potrebno učiti nove komande i ikone. A za sve ostalo tu je potpuno besplatni priručnik za rad u progeCAD-u na engleskom jeziku. Priručnik je moguće naći i u samom programu pod Help – Printable Help. U priručniku je dan osvrt na AutoCAD naredbe koje su nešto proširene u progeCAD-u.

Ovisno o funkcijama koje trebate i razini vještine rada u CAD-u, ispod možete pronaći odgovarajuće upute.

Uputstva na hrvatskom jeziku

Uputstva na engleskom jeziku (kompletna)

Inside progeCAD – napredne upute

Tailoring progeCAD – podešenja

Raster to Vector upute

ARTISAN render upute