Gala construction – organizator

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

SKU: gala

1.533,00 

Pošalji upit

Upit za proizvod Hrvatska

"*" označava obavezna polja

Hidden
Hidden
Molim više informacija
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Omogućava sve osnovne funkcije Gala construction programa + ugrađen modul organizatora.

Projekti, Microsoft Outlook email, Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Bilješke

Okosnica koja spaja operativnu i upravnu razinu upravljanja.Na prikazu projekta, odmah su vidljivi i podaci o troškovnicima, planovima i situacijama. Pregled Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato – daje nam osnovne i najznačajnije informacije o stanju projekta.Korisnik može sam definirati za sve projekte ili za odabrani koje podatke želi vidjeti. Ovakav Ad-hoc pregled koristi voditelju projekta ili management-u brzi uvid u stanje projekta. Na projektu se mogu bilježiti i svi ostali bitni podaci :- podaci o ugovoru, gradilištu, rješenja i primopredaja, ispitivanja, garancija, reklamacije.

Sastavni dio programa je primanje i slanje mail-ova sa svim funkcionalnostima Microsoft Outlook-a. Email poruke se mogu koristiti kao prilog ili kao podloga.

Standardizacija dokumenata

Program omogućava standardizaciju ispisa gradilišne dokumentacije:- Rješenje o imenovanju voditelja gradilišta, Osoba ili tvrtka odgovoran za provedbu zaštite na radu – rješenje, Rješenje o osnivanju gradilišta, Atesti, Zahtjev za primopredaju, Zapisnik o primopredaji, Garancija, Reklamacija.Svi dokumenti koji su dohvatljivi u elektronskom obliku mogu se povezati s projektom i na taj način postaju sastavni dio projekta. Korisnik može kreirati i stvarati nove tekstualne dokumente (dopise, zapise…) i povezati ih na određeni projekt, troškovnik ili na određenog poslovnog partnera. Mogućnost skeniranja dokumenata ili preuzimanje s web kamere.

Izvještaji

Prikaz potrebe resursa za period na nivou cijele tvrtke. Pregled djelatnika (sati po kvalifikaciji), broj djelatnika, materijal (količina), strojevi (radni sati, broj strojeva).  Grafički prikaz po danima, ispis po resursu, svih resursa, za period.

Omogućava sve osnovne funkcije Gala construction programa + ugrađen modul organizatora.

Projekti, Microsoft Outlook email, Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Bilješke

Okosnica koja spaja operativnu i upravnu razinu upravljanja.Na prikazu projekta, odmah su vidljivi i podaci o troškovnicima, planovima i situacijama. Pregled Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obračunato – daje nam osnovne i najznačajnije informacije o stanju projekta.Korisnik može sam definirati za sve projekte ili za odabrani koje podatke želi vidjeti. Ovakav Ad-hoc pregled koristi voditelju projekta ili management-u brzi uvid u stanje projekta. Na projektu se mogu bilježiti i svi ostali bitni podaci :- podaci o ugovoru, gradilištu, rješenja i primopredaja, ispitivanja, garancija, reklamacije.

Sastavni dio programa je primanje i slanje mail-ova sa svim funkcionalnostima Microsoft Outlook-a. Email poruke se mogu koristiti kao prilog ili kao podloga.

Standardizacija dokumenata

Program omogućava standardizaciju ispisa gradilišne dokumentacije:- Rješenje o imenovanju voditelja gradilišta, Osoba ili tvrtka odgovoran za provedbu zaštite na radu – rješenje, Rješenje o osnivanju gradilišta, Atesti, Zahtjev za primopredaju, Zapisnik o primopredaji, Garancija, Reklamacija.Svi dokumenti koji su dohvatljivi u elektronskom obliku mogu se povezati s projektom i na taj način postaju sastavni dio projekta. Korisnik može kreirati i stvarati nove tekstualne dokumente (dopise, zapise…) i povezati ih na određeni projekt, troškovnik ili na određenog poslovnog partnera. Mogućnost skeniranja dokumenata ili preuzimanje s web kamere.

Izvještaji

Prikaz potrebe resursa za period na nivou cijele tvrtke. Pregled djelatnika (sati po kvalifikaciji), broj djelatnika, materijal (količina), strojevi (radni sati, broj strojeva).  Grafički prikaz po danima, ispis po resursu, svih resursa, za period.

Vezani proizvodi

Gala construction – osnovna verzija

Omogućuje interakciju sa CAD programima progeCAD i AutoCAD

1.022,00 

Gala construction – planiranje

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

1.533,00 

Gala construction – planiranje i organizator

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

2.044,00