Gala gradnja – načrtovanje

Za več informacij kliknite na ime izdelka.

Šifra: gala-3

1.533,00 

Pošlji povpraševanje

Povpraševanje po izdelkih Slovenščina

"*" označuje zahtevana polja

Hidden
Hidden
Več informacij prosim

Omogoča vse osnovne funkcije gradbenega programa Gala + vgrajen modul za načrtovanje. Uporabniki so izvajalci gradbenih del, podizvajalci, vodje projektov, vodje gradbišč, ​​investitorji, inženirska podjetja...

Najpomembnejše možnosti: določanje delovnih aktivnosti in izbira tehnologije, določanje WBS strukture, gantogram - izračun trajanja aktivnosti s pomočjo PDM metode, S-krivulje, evidentiranje realizacije - rekalkulacija načrta, poročila (Načrtovano - Porabljeno - Moral bi biti porabljen – finančni rezultat projekta).

Operativni načrt in vodenje projekta

Določanje delovnih aktivnosti in izbira tehnologij, ki se bodo uporabljale, je vizualizirano in omogoča izbiro najugodnejše variante v vsakem trenutku. Izbira najugodnejše tehnologije za vsako aktivnost načrta temelji na primerjalnih podatkih o prej načrtovanih vrednostih, ponudbah in zdaj izbranih vrednostih. Priprava aktivnosti za gantogram. Združevanje in ločevanje dejavnosti glede na potrebo po prikazu v gantogramu. Takšen način vodenja projekta zagotavlja najugodnejši rezultat projekta.

Organizacija aktivnosti in podizvajalcev

Organizacija dejavnosti se začne z določanje WBS-strukture. WBS (Work Breakdown Structure) se lahko samodejno oblikuje po vrstah del v stroškovniku. V tem primeru so aktivnosti samodejno dodeljene postavkam WBS-a. WBS struktura se lahko poljubno oblikuje po lastni presoji. Omogočena je tudi hierarhična struktura WBS postavk, kjer je treba aktivnosti razvrstiti po WBS postavkah. Program sam predlaga optimalno razmerje delavcev znotraj skupin. Na podlagi norme skupine izbranega koledarja in količine aktivnosti predlaga trajanje aktivnosti. Možno je določiti podizvajalca in njegovo ceno za vsako aktivnost.

Gantogram in dinamika izvajanja del

Gantogram omogoča povezovanje aktivnosti in s preračunom po PDM metodi (od podanega začetka oz. konca projekta) izračuna trajanje projekta. Hkrati histogram omogoča optimizacijo porabe sredstev. Na podlagi vnesenih podatkov program izračuna kritično pot. Prikaz poznih datumov, oziroma datumov, ko je treba začeti z izvedbo aktivnosti, da projekt ne zamuja.

Poročanje

Načrtovani prihodki/odhodki po obdobjih, pregled potrebnih delavcev ali strojev po dnevih ali po aktivnostih, potreben material po WBS strukturi ali po časovnem intervalu - ustvarjanje naročil. Z evidentiranjem realizacije dobimo informacije o stanju projekta:

  • Podatki o porabi virov (Načrtovano - porabljeno - bi moralo biti porabljeno)
  • Podatki o gantogramu in S-krivulji o trenutnem stanju projekta- ali smo v skladu z roki.

S-krivulje realizacije, vrsta delavcev, materialov...

S krivulje so izjemno močan sistem za vodenje projektov. Primer: Izberemo betonsko jeklo in želimo vedeti nekaj stvari: najzgodnejši datumi vgradnje, najpoznejši datumi, dejanski datumi. S-krivulja temelji na shranjenem baseline-ui (stanje projekta v trenutku shranjevanja) ter na najzgodnejšem in najpoznejšem datumu, ki so prikazani z modro in rdečo črto. Zelena črta - realizacija - je izrisana iz porabljenih količin, bodisi iz delovnega naloga bodisi iz kumulativnega vnosa porabe in prikazuje dejansko stanje vgradnje tega materiala. S-krivuljo je mogoče natisniti dnevno ali periodično.

To pomeni, da uporabnik prejme informacije:

  • Koliko materiala je treba vključiti v razponu od najzgodnejšega/najpoznejšega obdobja
  • Koliko materiala je dejansko vgrajenega.

Hkrati program obračunava dnevne količine (na podlagi datumskega razpona v katerem je material vgrajen), upošteva dela proste dneve itd. Program zaenkrat vsebuje S-krivulje: Realizacije, tip zaposleni (Mizarji, Zidarji ...), material, stroji, pričakovani prihodki, pričakovani odhodki - z dnevnimi ali periodičnimi izpisi.

Analiza in izdelava poročil

V modulu za analizo se uporabljajo tridimenzionalne kocke - cube. S hitrim spreminjanjem stolpcev poročila ali s filtriranjem poročila lahko uporabnik hitro sestavi poročilo, ki ga potrebuje. Ko je izdelano, lahko postavitev poročila shranite – kot predlogo ali s podatki. Z ustvarjanjem poizvedbe je mogoče nastaviti dodatne pogoje. Vsa poročila je mogoče izvoziti v Excel. Ad-hoc poročanje na zahtevo uporabnika.

Podobni izdelki

Gala konstrukcija – osnovna izvedba

Za več informacij kliknite na ime izdelka.

1.022,00 

Gala construction – organizator

Za več informacij kliknite na ime izdelka.

1.533,00 

Gala gradnja – načrtovanje in organizator

Za več informacij kliknite na ime izdelka.

2.044,00