Podrška - korisničke upute

Korisničke upute za progeCAD NLM

NLM verzija progeCAD-a (Network License Manager) omogućava korištenje više kopija progeCAD-a s odgovarajućim bojem kupljenih licenci unutar jedne mreže (LAN).

NLM verzija sastoji se od dva djela:

  • progeCAD klijent, koji može biti instaliran na neograničeni broj radnih stanica. Maksimalan broj kopija progeCAD-a za istovremenu uporabu odgovara broju kupljenih licenci.
  • NLM Server software, koji može biti instaliran na bilo koje računalo u mreži, uključujući i progeCAD radne stanice. NLM Server upravlja licencama i dodjeljuje ih korisnicima koji žele koristiti progeCAD. Preporučeno je instalirati NLM Server na računalo s pristupom Internetu zbog registracija i aktivacija licenci.

NLM Server, bez grafičkog sučelja, može se nadzirati i upravljati s bilo kojeg računala u mreži putem NLM Monitor software-a (software je uključen u NLM Server instalaciju).
NLM Server Management pruža mogućnosti za dodavanje novih, kupljenih licenci, brisanje licenci ili praćenje njihovog stanja (dostupnost, koji korisnik radi sa software-om, rok korištenja, itd.).

progeCAD korisnici koji rade u mreži mogu odmah dobiti licencu sa Servera, koja vrijedi za vrijeme korištenja software-a, ili mogu zatražiti Take-Away licencu koja im dozvoljava da rade na računalu izvan mreže određeno vrijeme (najviše do 30 dana).
Napomena: Svaka Take-Away licenca smanjuje broj licenci dostupnih unutar mreže za jednu, za vrijeme trajanja Take-Away licence, do njenog isteka.

progeCAD NLM Server instalacija

Da bi instalirali NLM Server, pokrenite datoteku nlmserver2013proeng.exe na računalu koje je na mreži i dostupno svim računalima na kojima će progeCAD biti korišten, te koristite upute na ekranu.

progeCAD NLM Server registracija

Neophodno je registrirati NLM Server da bi ga se moglo koristiti. NLM Monitor koji se instalira zajedno s NLM Serverom automatski će se pokrenuti po završetku instalacije. Moguće je pokrenuti NLM Monitor i kasnije, preko Start izbornika, kliknuvši na NLM Server Monitor ikonu u Windows 8 ili u „All programs > progeCAD 2013 NLM Server Pro ENG > Start NLM Server Monitor” u prethodnim verzijama Windows-a.
Nakon što je NLM Monitor otvoren spojit će se s NLM Serverom i zatražiti dovršenje registracije. Odaberite „OK” i NLM Server forma za registraciju će se pojaviti. Kada je forma ispunjena pritisnite „Activate”. Program će pokušati izvršiti brzu registraciju putem Interneta. U slučaju da vaše računalo nije spojeno na Internet, biti će neophodno nastaviti registraciju putem e-maila.

Dodavanje licenci i aktivacija

Nakon što je Server registriran pojavit će se prozor koji dopušta aktiviranje kupljenih licenci. Svaka licenca ima vlastiti serijski broj koji počinje s „NLM”. Ako već imate serijske brojeve licenci unesite ih u dijalog i pritisnite „Add and Activate”.
Aktivacijska metoda je slična registracijskoj metodi Servera (neposrednoj, ako je računalo spojeno na Internet, ili putem e-maila ako nije).
Moguće je i dodati i aktivirati licence kasnije, preko Start menu-a. Nakon što su licence dodane i aktivirane, server je spreman za uporabu.

progeCAD instalacija i korištenje

Instalirajte progeCAD na sva računala na kojima ćete koristiti software i provedite registraciju. Ta operacija sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Odaberite „Register” u prozoru koji se pojavi nakon pokretanja progeCAD-a.
  2. Unesite serijski broj koji je bio dodijeljen tijekom NLM Server registracije. Broj se može vidjeti bilo kada putem NLM Monitora u kojem je prikazan u gornjem lijevom kutu prozora. Upišite ime, prezime i ime tvrtke.
  3. Nakon registracije progeCAD je spreman za uporabu i software će tražiti IP adresu računala na kojem je NLM Server instaliran, kao i port klijenta. Ako je procedura dobro provedena progeCAD će zatražiti licencu na NLM Serveru. Nakon provjere dostupnosti NLM Server će dodijeliti licencu i dopustiti pokretanje software-a.

Da biste vidjeli IP adresu servera upišite naredbu ipconfig u command line prompt-u na računalu na kojemu se nalazi NLM Server.

Kompletan detaljni postupak korištenja ostalih naprednih funkcija NLM licence kao npr. Take-away ili promjena konfiguracije je dostupan u PDF vodiču.

NLM verzija progeCAD-a (Network License Manager) omogućava korištenje više kopija progeCAD-a s odgovarajućim bojem kupljenih licenci unutar jedne mreže (LAN).

NLM verzija sastoji se od dva djela:

  • progeCAD klijent, koji može biti instaliran na neograničeni broj radnih stanica. Maksimalan broj kopija progeCAD-a za istovremenu uporabu odgovara broju kupljenih licenci.
  • NLM Server software, koji može biti instaliran na bilo koje računalo u mreži, uključujući i progeCAD radne stanice. NLM Server upravlja licencama i dodjeljuje ih korisnicima koji žele koristiti progeCAD. Preporučeno je instalirati NLM Server na računalo s pristupom Internetu zbog registracija i aktivacija licenci.

NLM Server, bez grafičkog sučelja, može se nadzirati i upravljati s bilo kojeg računala u mreži putem NLM Monitor software-a (software je uključen u NLM Server instalaciju).
NLM Server Management pruža mogućnosti za dodavanje novih, kupljenih licenci, brisanje licenci ili praćenje njihovog stanja (dostupnost, koji korisnik radi sa software-om, rok korištenja, itd.).

progeCAD korisnici koji rade u mreži mogu odmah dobiti licencu sa Servera, koja vrijedi za vrijeme korištenja software-a, ili mogu zatražiti Take-Away licencu koja im dozvoljava da rade na računalu izvan mreže određeno vrijeme (najviše do 30 dana).
Napomena: Svaka Take-Away licenca smanjuje broj licenci dostupnih unutar mreže za jednu, za vrijeme trajanja Take-Away licence, do njenog isteka.

progeCAD NLM Server instalacija

Da bi instalirali NLM Server, pokrenite datoteku nlmserver2013proeng.exe na računalu koje je na mreži i dostupno svim računalima na kojima će progeCAD biti korišten, te koristite upute na ekranu.

progeCAD NLM Server registracija

Neophodno je registrirati NLM Server da bi ga se moglo koristiti. NLM Monitor koji se instalira zajedno s NLM Serverom automatski će se pokrenuti po završetku instalacije. Moguće je pokrenuti NLM Monitor i kasnije, preko Start izbornika, kliknuvši na NLM Server Monitor ikonu u Windows 8 ili u „All programs > progeCAD 2013 NLM Server Pro ENG > Start NLM Server Monitor” u prethodnim verzijama Windows-a.
Nakon što je NLM Monitor otvoren spojit će se s NLM Serverom i zatražiti dovršenje registracije. Odaberite „OK” i NLM Server forma za registraciju će se pojaviti. Kada je forma ispunjena pritisnite „Activate”. Program će pokušati izvršiti brzu registraciju putem Interneta. U slučaju da vaše računalo nije spojeno na Internet, biti će neophodno nastaviti registraciju putem e-maila.

Dodavanje licenci i aktivacija

Nakon što je Server registriran pojavit će se prozor koji dopušta aktiviranje kupljenih licenci. Svaka licenca ima vlastiti serijski broj koji počinje s „NLM”. Ako već imate serijske brojeve licenci unesite ih u dijalog i pritisnite „Add and Activate”.
Aktivacijska metoda je slična registracijskoj metodi Servera (neposrednoj, ako je računalo spojeno na Internet, ili putem e-maila ako nije).
Moguće je i dodati i aktivirati licence kasnije, preko Start menu-a. Nakon što su licence dodane i aktivirane, server je spreman za uporabu.

progeCAD instalacija i korištenje

Instalirajte progeCAD na sva računala na kojima ćete koristiti software i provedite registraciju. Ta operacija sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Odaberite „Register” u prozoru koji se pojavi nakon pokretanja progeCAD-a.
  2. Unesite serijski broj koji je bio dodijeljen tijekom NLM Server registracije. Broj se može vidjeti bilo kada putem NLM Monitora u kojem je prikazan u gornjem lijevom kutu prozora. Upišite ime, prezime i ime tvrtke.
  3. Nakon registracije progeCAD je spreman za uporabu i software će tražiti IP adresu računala na kojem je NLM Server instaliran, kao i port klijenta. Ako je procedura dobro provedena progeCAD će zatražiti licencu na NLM Serveru. Nakon provjere dostupnosti NLM Server će dodijeliti licencu i dopustiti pokretanje software-a.

Da biste vidjeli IP adresu servera upišite naredbu ipconfig u command line prompt-u na računalu na kojemu se nalazi NLM Server.

Kompletan detaljni postupak korištenja ostalih naprednih funkcija NLM licence kao npr. Take-away ili promjena konfiguracije je dostupan u PDF vodiču.

Korisničke upute za progeCAD – NLM