Gala construction – planiranje

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

SKU: gala

1.533,00 

Pošalji upit

Upit za proizvod Hrvatska

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Molim više informacija

Omogućava sve osnovne funkcije Gala construction programa + ugrađen modul planiranja. Korisnici su izvođači građevinskih radova, podizvođači, projekt manageri, voditelji gradilišta, investitori, inžinjering tvrtke...

Najvažnije mogućnosti: određivanje radnih aktivnosti i odabir tehnologije, određivanje WBS strukture, gantogram - izračun trajanja aktivnosti pomoću PDM metode, S-krivulje, bilježenje realizacije – rekalkulacija plana, izvještaji (Planirano – Utrošeno – Trebalo utrošiti – financijski rezultat projekta).

Operativni plan i vođenje projekta

Određivanje radnih aktivnosti kao i odabir tehnologija koje će se primjenjivati vizualiziran je i u svakom trenutku omogućava odabir najpovoljnije varijante.  Izbor najpovoljnije tehnologije za svaku aktivnost plana pomoću usporednih podataka o prethodno planiranim vrijednostima, ponuđenim i sada odabranim. Priprema aktivnosti za Gantogram. Spajanje i razdvajanje aktivnosti u ovisnosti o potrebi prikazivanja u Gantogramu. Vođenjem projekta na taj način osigurava se najpovoljniji rezultat projekta.

Organizacija aktivnosti i podizvođača

Organizacija aktivnosti počinje s određivanjem WBS-strukture. WBS (eng. Work breakdown structure) struktura se može automatski složiti po vrstama radova troškovnika. U tom slučaju su i aktivnosti automatski pridružene stavkama WBS-a. WBS struktura se može proizvoljno složiti po vlastitom nahođenju. Omogućena je i hijerarhijska struktura stavaka WBS-a, gdje je potrebno aktivnosti razvrstati po stavkama WBS-a.Program sam predlaže optimalan odnos radnika unutar grupa. Na osnovi norme grupe odabranog kalendara i količine aktivnosti predlaže trajanje aktivnosti. Moguće je odrediti podizvođača i njegovu cijenu za svaku aktivnost.

Gantogram i dinamika izvođenja radova

Gantogram omogućava povezivanje aktivnosti te proračunom po PDM metodi (od zadanog početka ili kraja projekta) izračunava trajanje projekta. U isto vrijeme histogram omogućava da se optimizira korištenje resursa.Na osnovi unesenih podataka program izračunava kritični put. Prikaz kasnih datuma odnosno datuma kad se mora početi sa izvršenjem aktivnosti da projekt ne kasni.

Izvještavanja

Planirani prihod/rashod po periodima, pregled potrebnih radnika ili strojeva po danima ili po aktivnostima, Potreban materijal po WBS strukturi ili po vremenskom intervalu - kreiranje narudžbi. Bilježenjem realizacije dobivamo podatke o stanju projekta:

  • Podaci o utrošcima resursa (Planirano – utrošeno - trebalo utrošiti)
  • Podaci na gantogramu i S – krivulji o trenutnom stanju projekta – dali smo u skladu sa rokovima

S-krivulje realizacije, tipa djelatnika, materijala...

S krivulje su izuzetno moćan sistem vođenja projekta. Primjer: Odaberemo betonski čelik, i hoćemo znati nekoliko stvari: najranije datume ugradnje, najkasnije datume, stvarne datume. S krivulja se zasniva na spremljenom baseline-u (stanju projekta u trenutku spremanja) i to na najranijim i najkasnijim datumima, i ti datumi su prikazani plavom i crvenom linijom. Zelena linija - realizacija - iscrtava se iz utrošenih količina bilo iz radnog naloga ili kumulativnog unosa utroška, i prikazuje stvarno stanje ugradnje tog materijala. Ispis S-krivulje može biti na dnevnoj ili periodičnoj bazi.

To znači da korisnik dobiva informacije:

  • koliko materijala treba ugraditi u rasponu od najranije/najkasnijeg perioda
  • koliko materijala je stvarno ugrađeno.

Pri tome program izračunava dnevne količine (na osnovi datumskog raspona u kojem je materijal ugrađen), pazi na neradne dane itd. Za sada program sadrži S-krivulje: Realizacije, tipa djelatnika (Tesari, Zidari ...), materijala, strojeva, očekivanog prihoda, očekivanog rashoda - s dnevnim ili periodičnim ispisima.

Analiza i kreiranje izvještaja

U modulu analiza koriste se trodimenzionalne kocke – cube. Brza promjena stupaca reporta ili filtriranjem reporta korisnik može sam složiti na brzinu izvještaj koji mu treba. Jednom kreirani izgled izvještaja se može spremiti – kao predložak ili s podacima. Moguće je postaviti dodatne uvjete kroz kreiranje upita. Svi izvještaji se mogu izvesti u Excel. Ad-hoc izvještavanje po želji korisnika.

Omogućava sve osnovne funkcije Gala construction programa + ugrađen modul planiranja. Korisnici su izvođači građevinskih radova, podizvođači, projekt manageri, voditelji gradilišta, investitori, inžinjering tvrtke…

Najvažnije mogućnosti: određivanje radnih aktivnosti i odabir tehnologije, određivanje WBS strukture, gantogram – izračun trajanja aktivnosti pomoću PDM metode, S-krivulje, bilježenje realizacije – rekalkulacija plana, izvještaji (Planirano – Utrošeno – Trebalo utrošiti – financijski rezultat projekta).

Operativni plan i vođenje projekta

Određivanje radnih aktivnosti kao i odabir tehnologija koje će se primjenjivati vizualiziran je i u svakom trenutku omogućava odabir najpovoljnije varijante.  Izbor najpovoljnije tehnologije za svaku aktivnost plana pomoću usporednih podataka o prethodno planiranim vrijednostima, ponuđenim i sada odabranim. Priprema aktivnosti za Gantogram. Spajanje i razdvajanje aktivnosti u ovisnosti o potrebi prikazivanja u Gantogramu. Vođenjem projekta na taj način osigurava se najpovoljniji rezultat projekta.

Organizacija aktivnosti i podizvođača

Organizacija aktivnosti počinje s određivanjem WBS-strukture. WBS (eng. Work breakdown structure) struktura se može automatski složiti po vrstama radova troškovnika. U tom slučaju su i aktivnosti automatski pridružene stavkama WBS-a. WBS struktura se može proizvoljno složiti po vlastitom nahođenju. Omogućena je i hijerarhijska struktura stavaka WBS-a, gdje je potrebno aktivnosti razvrstati po stavkama WBS-a.Program sam predlaže optimalan odnos radnika unutar grupa. Na osnovi norme grupe odabranog kalendara i količine aktivnosti predlaže trajanje aktivnosti. Moguće je odrediti podizvođača i njegovu cijenu za svaku aktivnost.

Gantogram i dinamika izvođenja radova

Gantogram omogućava povezivanje aktivnosti te proračunom po PDM metodi (od zadanog početka ili kraja projekta) izračunava trajanje projekta. U isto vrijeme histogram omogućava da se optimizira korištenje resursa.Na osnovi unesenih podataka program izračunava kritični put. Prikaz kasnih datuma odnosno datuma kad se mora početi sa izvršenjem aktivnosti da projekt ne kasni.

Izvještavanja

Planirani prihod/rashod po periodima, pregled potrebnih radnika ili strojeva po danima ili po aktivnostima, Potreban materijal po WBS strukturi ili po vremenskom intervalu – kreiranje narudžbi. Bilježenjem realizacije dobivamo podatke o stanju projekta:

  • Podaci o utrošcima resursa (Planirano – utrošeno – trebalo utrošiti)
  • Podaci na gantogramu i S – krivulji o trenutnom stanju projekta – dali smo u skladu sa rokovima

S-krivulje realizacije, tipa djelatnika, materijala…

S krivulje su izuzetno moćan sistem vođenja projekta. Primjer: Odaberemo betonski čelik, i hoćemo znati nekoliko stvari: najranije datume ugradnje, najkasnije datume, stvarne datume. S krivulja se zasniva na spremljenom baseline-u (stanju projekta u trenutku spremanja) i to na najranijim i najkasnijim datumima, i ti datumi su prikazani plavom i crvenom linijom. Zelena linija – realizacija – iscrtava se iz utrošenih količina bilo iz radnog naloga ili kumulativnog unosa utroška, i prikazuje stvarno stanje ugradnje tog materijala. Ispis S-krivulje može biti na dnevnoj ili periodičnoj bazi.

To znači da korisnik dobiva informacije:

  • koliko materijala treba ugraditi u rasponu od najranije/najkasnijeg perioda
  • koliko materijala je stvarno ugrađeno.

Pri tome program izračunava dnevne količine (na osnovi datumskog raspona u kojem je materijal ugrađen), pazi na neradne dane itd. Za sada program sadrži S-krivulje: Realizacije, tipa djelatnika (Tesari, Zidari …), materijala, strojeva, očekivanog prihoda, očekivanog rashoda – s dnevnim ili periodičnim ispisima.

Analiza i kreiranje izvještaja

U modulu analiza koriste se trodimenzionalne kocke – cube. Brza promjena stupaca reporta ili filtriranjem reporta korisnik može sam složiti na brzinu izvještaj koji mu treba. Jednom kreirani izgled izvještaja se može spremiti – kao predložak ili s podacima. Moguće je postaviti dodatne uvjete kroz kreiranje upita. Svi izvještaji se mogu izvesti u Excel. Ad-hoc izvještavanje po želji korisnika.

Vezani proizvodi

Gala construction – osnovna verzija

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

1.022,00 

Gala construction – organizator

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

1.533,00 

Gala construction – planiranje i organizator

Klikni na ime proizvoda da saznaš više.

2.044,00